De opvoeding van kinderen (of anders gezegd: de begeleiding tot zelfstandigheid en volwassenheid) is soms geen makkelijke opgave. Zowel voor het kind als voor de ouder kan het een lastige en uitdagende periode zijn. Live & Learn biedt in verschillende vormen en intensiteiten begeleidingstrajecten. Van laagdrempelig (ouderbegeleiding) tot intensief (directe intensieve coaching van de jongere).
GESPREKSONDERSTEUNING Nieuw in het aanbod van Live & Learn is de Gespreksondersteuning. Zowel in opvoedings- situaties (ouder-kind) als bijvoorbeeld op school (docent-leerling of docent-ouder) komt het maar al te vaak voor dat men elkaar niet meer 'vindt', dat er al teveel gezegd en gedacht is en dat men er samen niet meer uitkomt. Als neutrale partij kan de ondersteuning van de coach in dit soort situaties een uitkomst zijn. Hierbij is er respect voor alle partijen en worden alleen die doelen nagestreefd die door alle betrokkenen herkend worden. Deze invulling van de begeleidende gesprekken laat zich sturen door de oorspronkelijke hulpvraag, de vorderingen en de mogelijkheden. Als voorbeeld een casus waarbij de ouders hun kind niet meer bereiken en niet meer met hem in contact zijn, terwijl er grote zorgen zijn over bijvoorbeeld school, zijn middelengebruik en zijn vermoedelijke game- verslaving. In deze casus hebben we gezamenlijke gesprekken gehad thuis, oudergesprekken op t Rapenburg, een gesprek met alleen de ouders op school , een gesprek met de jongere op school en meerdere individuele gesprekken met de jongere zelf: op zijn kamer of tijdens een stevige wandeling. Na tussenkomst van Live & Learn was het contact tussen ouders, jongere en school weer op gang gekomen en bestaat de begeleiding nu uit maandelijkse gesprekken met alleen de ouders op t Rapenburg. Ook op de werkplek of op school kan deze laagdrempelige vorm van begeleiding uitval of erger voorkomen, zeker wanneer het in een vroeg stadium wordt ingezet. Waarom het werkt? Onder andere omdat de coach geen relatie heeft met de gesprekspartners en daarom neutraal en veilig is.
OUDERBEGELEIDING Soms weet je je geen raad wanneer het gaat om de opvoeding. In sommige gevallen zijn de inzichten van de beide ouders zelfs verschillend terwijl gezamenlijk optrekken in de opvoeding bijna een vereiste is. In dit soort situaties kan het heel verhelderend zijn om bijvoorbeeld 1 keer per maand met elkaar in gesprek te gaan waarbij Live & Learn helderheid, overzicht en inzichten kan bieden welke kunnen helpen in het begeleiden van de jongere. In de neutrale omgeving op t Rapenburg, of gewoon bij u thuis: samen optrekken in het contact met de jongere. JONGERENCOACH Lukt het niet meer om rustig met uw kind te praten? Keurt hij of zij van te voren al af wat u als ouders gaat zeggen? Vindt de jongere het maar nergens op slaan? Is er dus geen ingang en ook geen contact meer? In al dit soort vergelijkbare situaties kan Live en Learn juist naast de jongere zelf gaan staan. In ontspannen gesprekken: op de eigen kamer of op t Rapenburg is de neutrale positie van de coach soms als voldoende om een opening te vinden. MILKSHAKE - GESPREKKEN Deze gesprekken zijn drempelverlagend en uitnodigend. Tijdens deze momenten tussen coach en puber komen de beste gesprekken tot stand tijdens een autoritje op weg naar een milkshake of colaatje..... De coach staat naast het kind en coacht hem of haar in de eigen doelen en het contact met bijvoorbeeld de ouders.
Opvoeding Wanneer ouders en pubers te weinig connectie hebben of wanneer er problemen ontstaan op school of rond middelen-gebruik, dan kan de stap naar huisarts of bv psycholoog wel eens te groot zijn. Lees verder om te zien wat de mogelijkheden zijn om de relatie weer open te breken en het contact weer mogelijk te maken.
HOME  AUTISME  |  OPVOEDING  |  OVER  CONTACT
Voor persoonlijke begeleiding & coaching
3 domeinen, ontelbare mogelijkheden